Pražce

TROJVALČEKOVÝ PRAŽEC:

  • Efektívne uchytenie valčekov na pásovom dopravníku
  • Pražce sú štandardne pozinkované, na prianie zákazníka možnosť vyhotoviť i vo farbe
  • Pražce sú z hranatých profilov v uhloch 25 a 35°
  • Pred hnacím a vratným bubnom osádzané pražce so sklonom 25°, kvôli zalomeniu pásu pred bubnom
  • Drážky pre valčeky buď 12, 14, alebo 16mm
  • V prípade pásu šírky B 500, sú pražce menšie pre uchytenie dvoch valčekov