Filtro-ventilačné jednotky CleanAIR

Pod značkou CleanAIR môžete nájsť ochranné dýchacie systémy nielen pre zváranie, brúsenie, ale i lakovanie a ďalšie aplikácie. Vysoko účinný a variabilný systém ochrany dýchacích ciest pozostáva z kombinácie filtro-ventilačných jednotiek a hlavových dielov.

 

                         

Image

 

 Princíp ochrany dýchacích ciest:

 

Vzduch z okolitého prostredia je ventilátorom nasávaný cez filter a vyčistený je dodávaný do priestoru dýchacej zóny pracovníka. Vnútri hlavového dielu je tak vytvorený mierny pretlak, ktorý bráni prieniku kontaminovaného okolitého vzduchu. Prednosťou systému oproti pasívnemu spôsobu ochrany je zníženie dýchacieho odporu, uľahčenie dýchania a tým i nižšia fyzická únava pracovníka. Všetko dohromady tak prispieva k vyššej produktivite práce.

 

Poznámka: systém CleanAIR nie je určený pre prostredie s objemovou koncentráciou kyslíku menej než 17%.