Dýchacie jednotky CleanAIR

Image

CleanAIR Basic 2000

Filtračno-ventilačná jednotka slúžiaca k filtrácii okolitého ovzdušia kontaminovaného časticami vo forme pevných i kvapalných aerosolov (napr.: prach, vlákna, mlhy, toxické dymy, baktérie ). Súčasťou jednotky je výmenný akumulátor a časticový filter. V ponuke v dvoch prevedeniach: CAB Dual Flow s dvoma volbami prietoku vzduchu Turbo / Eco, a CAB Flow Control s osem násobnou voľbou, automatickou kontrolou prietoku a svetelnou signalizáciou na ovládacom panely.

 

.

Image

CleanAIR Chemical

Filtro-ventilačná jednotka poskytujúca ochranu proti plynom a parám, proti časticám vo forme pevných a kvapalných aerosolov i proti kombinácií týchto typov škodlivín. Jednotka umožňuje použíť celú škálu filtrov so štandardným závitom Rd40*1/7". V dvoch prevedeniach: CACH Dual Flow s dvoma voľbami prietoku vzduchu a CACH Flow Control s šesťnásobnou voľbou, automatickou kontrolou prietoku a svetelnou signalizáciou na ovládacom panely.


.

Image

CleanAIR Pressure

Jednotka určená pre napájanie na tlakový vzduch. Ochranný systém je zvášť vhodný pre používanie v pracovnom prostredí s vyššou koncentráciou škodlivín alebo kde škodliviny majú chabé diagnostické vlastnosti. Vďaka svojmu malému rozmeru je neoceniteľný pri práci v stiesnených priestoroch


.

 

Image

CleanAIR Azbest

Filtračný ochranný systém vyvinutý predovšetkým s ohľadom na aplikácie, kde je nevyhnutná vysoká trieda ochrany dýchacích orgánov ako napr. pri sanácii azbestu. Jednotka v spojení s maskou poskytuje ochranný faktor 2000. Mimoridane vhodná i pre všetkých užívateľov, ktorí ocenia jej vysoký výkon v spojení s nízkou hmotnosťou.