Filtre

Filtre pre jednotku CleanAIR Basic 2000

 

 

ČASTICOVÝ FILTER PRE CA BASIC 2000
typ farebné označenie oblasť použitia certifikované podľa
P3 biela pevné a kvapalné aerosoly, toxické dymy, prach... EN 12941
  • predfilter:

Predlžuje životnosť hlavného filtra zachytávaním vúčších častíc, ľahko upevnitelný pomocou samolepiacich pásiek.

  • pachová vložka:

Obmedzuje nepríjemné zápachy.

 

Filtre pre jednotku CleanAIR Chemical

ČASTICOVÝ FILTER
typ farebné označenie oblsť použitia certifikované podľa
P3 bila pevné a kvapalné aerosoly, toxické dymy, prach, baktérie EN 12941, EN 143

 

PLYNOVÝ FILTER
typ farebné ozančenie oblasť  použitia schválené podľa
A2 hnedá organické plyny a pary s bodom varu nad 65 °C EN 12941, EN 141
A2B2E2K2

hnedá

šedá

žltá

zelená

organické plyny a pary s bodom varu na 65°C + anorganické + kyslé plyna a pary ( oxid siričitý )+ aminiak a organické amíny EN 12941, EN141

 

KOMBINOVANÝ FILTER
typ farebné ozančenie oblasť použitia schválené podľa
A2P3

hnedá

biela

Rovnako ako filter A2 + pevné a kvapalné aerosoly, toxické dymy, prach, baktérie EN 12941, EN 141
A2B2E2K2P3

hnedá

šedá

žltá

zelená

biela

Rovnako ako filter A2B2E2K2 + pevné a kvapalné aerosoly, toxické dymy, prach, baktérie. EN 12941, EN 141

 

 

Filter pre CleanAIR Pressure Conditioner

                                        

Kombinovaný filter je určený k odstráneniu olejových častíc a ďalších nečistôt z priemyslovo vyrábaného tlakového vzduchu, okrem oxidu uhoľnatého, ktorý sa môže vyskytovať v stlačenom vzduchu pri zanedbaní údržby kompresoru. V dvojstupňovom čistení vzduch prechádza najprv vrstvou vysokoúčinného HEPA filtru a potom vrstvou aktívneho uhlia. 

 

 

Filter pre jednotku CleanAIR Azbest

typ farebné ozančenie oblasť využitia schválené podľa
P3 biele pevné a kvapalné aerosoly, toxické dymy, prach ,  baktérie EN 12942